Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu

przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np. z płynu do ścianki wymiennika) promieniowanie - ruch ciepła poprzez fale

© 2019 http://informator.suwalki.pl/